Opleiding

Doelgroep

Alle kinderen vanaf 10 jaar komen voor onze opleiding in aanmerking, op voorwaarde dat ze vlot een nederlandstalige tekst kunnen lezen en begrijpen. Er wordt enkel een toelatingstest afgenomen indien er twijfel is over het vereiste vermogen van het kind.

Deze test gebeurt weliswaar in een zeer discrete en kindvriendelijke sfeer.

Wat we verwachten van onze leden

  • voldoende zelfdiscipline en motivatie om het beoogde doel te bereiken
  • open staan voor anderen en in groep willen werken
  • actieve ingesteldheid tijdens de lessen, geen passieve houding
  • meewerken aan een leuke groepsfeer
  • engagement

Aanbod

Er wordt nauwlettend op toegezien dat elk kind een uitdaging op eigen niveau blijft vinden. Zowel in zang, dans of drama wordt ernaar gestreefd dat elkeen zich zowel in de groep of als individu kan ontplooien.

De lesuren worden onder deze disciplines gelijkmatig verdeeld. Het bestuur en de docenten waken over de continuïteit in de verschillende disciplines en de variatie in het aanbod.

Zang

Onze zangdocenten zijn uiterst professioneel en zijn pedagogisch geschoold.
Er wordt dus gewerkt aan zangtechnieken vanuit de belangrijke basiselementen ademhaling en lichaamshouding.

Er gaat ook veel aandacht naar de uitspraak en de mimiek. Koorzang, individuele zang en meerstemmige zang komen ruim aan bod.

Drama

Onder drama verstaan we onder andere het acteren, de expressie, het inlevingsvermogen en de intonatie. Al deze elementen moeten ervoor zorgen dat een verhaal geloofwaardig, meeslepend en boeiend is.

Met zijn zeer gewaardeerde prestaties als acteur in hoofdrollen bij enkele succesvolle producties, zijn ervaringen als regisseur en zijn professionele, pedagogische achtergrond weet onze docent als geen ander om bij kinderen alle talenten los te weken.

Dans

Net als bij zang, is bij dans een goede opwarming en ademhaling van groot belang. Onze zeer ervaren danscoachen besteden er daarom veel aandacht aan.

Basisbewegingen, simpele en meer complexe moves worden naar een geheel geboetseerd tot wat wij noemen een choreografie.

In musical worden die choreografieën meestal samen gebracht met zang waardoor dans in een musical een extra dimensie krijgt en net iets anders is dan dansen in een gespecialiseerde dansschool.